Από το οπισθόφυλλο του βιβλίου, Αλλιώς πώς;


Απόψε ονειρεύτηκα πως κρύωνα
κι ήρθες εσύ και μου είπες:
Πώς είναι δυνατόν να κρυώνεις,
αφού σε αγαπώ; Και τότε ξύπνησα
κι εσύ έλειπες
κι έξω χιόνιζε μια λύπη λευκή.

Οι άλλες εκδόσεις μας, συνδεθείτε!

Αναγνώστες

επισκέψεις