Παράδοση

Δίκαιος, φώναξα,
αμόλυντος, κραύγασα.
Όμως, δεν είχα παρελθόν,
δεν είχα άλλο μέλλον·
και το άγραφο 
λευκή σημαία,
το άγραφο.

Βαγγέλης Φίλος

Οι άλλες εκδόσεις μας, συνδεθείτε!

Αναγνώστες

επισκέψεις