Τέσσερα ποιήματα στα Ουγγρικά

Η μάνα

Σαν ήρθε το μεγάλο νέο, δεν έκλαψε. Μόνο για λίγο σφάλισε τα παράθυρα. Ύστερα πήρε το τσαπί τραβώντας για το χωράφι. Ανασκάλεψε τα σωθικά της γης και έβαλε μέσα την πίκρα της. Την αυγή ένα θεόρατο πλατάνι φύτρωσε στο ίδιο μέρος.


Anya

A rossz hírt némán fogadta
és becsukta az ablakot.
Aztán megfogta a kapát.
A mezőre érve elásta bánatát. A hanton reggelre
égmagas platán nőtt. Azóta nézzük,
csak nézzük a bánatflát.

Το μηδέν και το άπειρο

Μια μέρα που ξεχάστηκα
παρατηρώντας
τα μικρά άσπρα καράβια,
δραπέτευσαν όλα τα γιατί μου.

Είπα: αυτή δεν είναι η ζωή,
είναι ο θάνατος,
κι είδα την γαλήνη να αγκαλιάζει
τη θάλασσα.

Μια μέρα που χάθηκα
κοιτώντας τα σύννεφα
στον πορφυρό ορίζοντα,
δραπέτευσαν όλες οι θλίψεις μου.

Είπα: αυτή δεν είναι η ζωή,
αυτός δεν είναι ο θάνατος,
Κι ένιωσα τη σιωπή του ουρανού
να διαγράφει τα όρια.

A nulla és a végtelen

Hanyatló figyelemmel,
merengve bámulni
kis, papírhajókat, mindaddig,
míg elszökik minden kérdés.

Suttogni: ez nem élet. Ez halál.
És akkor megpillantani a végtelent.

Bíbor ég
alján szökni, szökni elveszetten.

És akkor megérzed
az örök csend hallgatását.

Επιστροφή

Θα γυρίσω...
Αργότερα, αργά,
δεν ξέρω πότε.
Όταν σωπάσουν οι άνεμοι.
Όταν στερέψουν οι λέξεις
και μάθουν τα μάτια σου να μου μιλούν.
Όταν τελειώσουν οι θυσίες
και οι κραυγές σου γίνουν ψιθυρίσματα.
Όταν τα όρη συμφιλιωθούν με τον ουρανό
και οι αστραπές γίνουν παιγνίδι.

Visszatérés

Talán visszatérek
egyszer.
Nem tudom, mikor,
taláan, ha elhallgatnak a szelek
és nem lesz keserú íz a szavakon.
Talán visszatérek,
ha nem lesz több hiábahalál
és már minden kiáltás
suttogássá vált.

Ha meglátlak,
hogy mosolyogsz a Holdra,
akkor visszajövök,
biztosan.

Τραγούδι

Γελάς στα παραμύθια μου
και χορεύεις,
γαληνεύω
και φεύγεις.

Τρελή ονειροφόρα
πού κατοικείς;

Ρόδο πορφυρό
σε στολίζει,
γαλάζια πυρκαγιά
με τυλίγει.

πως να σ’ αγγίξω;

Ének

Meséimben mosolyogva
táncolsz. Mire megnyugszom,
te elmész
és nem árulod el,
hol a lakásod.

Téged
vörös rózsa
ékít,
kék izzás emészt el
engem.

Most mondd meg nekem:
hogyan érintselek?


 Gyimesi László forditásai


Από τη συλλογή:

Γιάννης Μότσιος – Έρικα Σέπες
Jannisz Mociosz – Szepes Erika

Χειραψία
Kéezfogás

Έλληνες και Ούγγροι ποιητές των ημερών μας
Válogatás napjaink görog és magyar költészetéből

Δίγλωσση έκδοση
Kétnylvű kiadvány

Eötvös József         Könyvkiadó
Budapest                 2008

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η γνώμη τροφοδοτεί τη δημιουργία

Οι άλλες εκδόσεις μας, συνδεθείτε!

Αναγνώστες

επισκέψεις